You are here: Home Mediation
Mediation PDF Afdrukken E-mail

 

Mediation cq conflictbemiddeling is het gezamenlijk door partijen zelf oplossen van een geschil, met behulp van een neutrale derde, de mediator. Zijn (haar) rol is om de te bespreken "issues" op de agenda te zetten. Dit gebeurt eerst nadat de communicatiestoornis tussen de gesprekspartners besproken is en teruggebracht tot hanteerbare proporties. Via begeleide onderhandeling zal de mediator de partijen vervolgens te laten zoeken naar een oplossing die voor allen aanvaardbaar is.

Als NMI-mediator kies ik geen partij maar luister, analyseer en ondersteun ik actief bij het vinden van oplossingen die aan beiden recht doen en waarin beide partijen zich kunnen vinden.

De voordelen Jarenlang procederen kost veel tijd en geld. Daarnaast kost procederen ook nog eens héél veel energie. Als partijen gezamenlijk werken aan en kiezen voor een oplossing die een beter resultaat geeft, beter past en wellicht ook meer te bieden heeft dan een doorgehakte knoop, geeft dit veel voldoening. De oplossing is er vaak al, partijen zien hem alleen (nog) niet.

 

Doel Samen op zoek naar de beste oplossing voor beide partijen, al dan niet met herstel van verhoudingen of het beëindigen van de relatie.

Hoe In het eerste gesprek luister ik naar de achtergronden, wat je wilt bereiken en wat je als knelpunten ziet. Vervolgens doe ik je een voorstel, ontvang je een opgave van het geschatte aantal gesprekken en een daarop afgestemde begroting.

Wanneer Bij conflicten op je werk, bij het zaken doen en in je persoonlijke leven, waarbij je de goede verhoudingen in stand wilt houden en met elkaar verder wilt of op een volwassen manier afscheid van elkaar wilt nemen. Ondanks ingrijpende veranderingen wil je je goed blijven voelen en wil je vasthouden aan je waarden en normen.

Niet “samen” verder Met respect en ruimte voor je emoties begeleid ik je bij de afwikkeling van je relatie. Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, zorg ik voor een goed ouderschapsplan.

Hierbij kun je denken aan scheiden maar ook aan afscheid in werksituaties.

In geval van scheiding kunnen er met mediation goede afspraken over de kinderen, alimentatie, verdeling van bezittingen en schulden, pensioen en al het overige dat jullie  samen willen regelen, gemaakt worden. Dit wordt vastgelegd in een convenant. De rechter formaliseert slechts de gemaakte afspraken in het convenant.

Bij afscheid in werksituaties wil je op een positieve manier uit elkaar gaan, waarbij er goede afspraken zijn gemaakt met goede vooruitzichten voor de toekomst.

 

 

Mijn praktijk valt binnen het Reglement en de Gedragsregels van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Ik heb mijn opleiding hiervoor genoten bij Expertisecentrum ConflictManagement.