You are here: Home Maya Astrologie
Maya Astrologie PDF Afdrukken E-mail

 

Maya-astrologie is een manier om inzicht te verkrijgen in je levenspotentieel. De horoscoop is een hulpmiddel om dit potentieel daadwerkelijk te verwezenlijken en zo het geluk en welzijn te vergroten. Ik maak in mijn praktijk gebruik van de Tzolkin.

De Tzolkin, ook wel de 13 manen kalender genoemd, is afgestemd op de natuurlijke ritmes van het menselijk lichaam.

De Tzolkin telt 260 dagen. 260 is een combinatie van 13 tonen, als de 13 fasen van de Schepping, en 20 zonnezegels (4 Windrichtingen in 5 cycli). Elke dag heeft een eigen energie en daarmee een eigen functie. Deze energie is afgeleid van de tonen en zegels. Het wordt daarom ook wel de Natuurlijke tijd genoemd. De Tzolkin brengt je in contact met de energie van iedere afzonderlijke dag.

Verbind je met de Natuurlijke Tijd We komen tijd te kort. Onze agenda’s zijn overvol. We voelen ons onder druk gezet door een veeleisende maatschappij die stelt: Tijd = Geld.

Onze huidige Gregoriaanse kalender is een kunstmatig ontworpen tijdsmeting die ons als het ware opjaagt omdat hij niet gebaseerd is op de natuurlijke scheppingscyclus van de Maan. We hebben ons natuurlijke ritme en ons contact met de natuur verloren.
Het woord maand is afgeleid van Maan. Zo gaan er in werkelijkheid geen twaalf Manen (lees maanden) in een Zonnejaar maar dertien.

Hoe Door ons te verbinden met de Natuurlijke Tijd krijgen we opnieuw ons natuurlijke ritme terug, waardoor stress en gejaagdheid tot het verleden zullen gaan behoren.

Natuurlijke Tijd = Scheppende Creativiteit.

Door je persoonlijke Maya Horoscoop als een kompas in je leven te gebruiken en deze te combineren met de Natuurlijke Tijd Kalender benut je je volle potentieel.

De Tzolkin als Kompas op je Levensweg
Het Zonnezegel en de Toon op de dag van je geboorte bepalen jouw 'Maya horescoop'. Deze horescoop vertelt iets over je kwaliteiten, je schaduwkanten en uitdagingen. Maar toont ook de opdracht waarmee je ziel op de aarde is gekomen en welke krachtern tot je beschikking staan om dit zieledoel te bereiken. Kennis van de Tzolkin geeft verdieping in je leven. Maar je kunt deze energie ook goed gebruiken in het dagelijkse leven.

Je positie in de Tzolkin geeft daarnaast onder andere je bestemmingsorakel weer en de geboortegolf waartoe je behoort. Je geboortegolf laat het thema zien waar het om draait in je leven en geeft je inzicht in je levensdoel. Je geboortegolf is het goddelijke scheppingsproces dat leidt naar de vervulling van je levensdoel. Elk jaar kom je deze Geboortegolf weer tegen, en krijg je de kans weer synchroon te lopen met het scheppingsproces. Deze (en nog andere) elementen van de Maya Horoscoop stellen ons in staat je aanleg en talenten te ontdekken en te zorgen dat je de juiste koers vaart om die te verwezenlijken.

Kadotip: De Tzolkin in de vorm van een boekje voor vrienden of familie