You are here: Home Nummerologie
Nummerologie PDF Afdrukken E-mail

 

Nummerologie is de eeuwenoude kunst van het bestuderen van nummers om iemands karaktertrekken, wensen en levensdoelen te onthullen.

Waarom keren er steeds dingen/thema’s terug in je leven? Wat kun je daartegen of ermee doen?

Nummerologie is de kennis van de getallen of vibraties en werd reeds eeuwen geleden door grote wijsgeren (o.a. Pythagoras) toegepast.
Ieder getal heeft zijn eigen vibratie en daarmee zijn eigen speciale kenmerken.
In de nummerologie wordt gewerkt met de getallen 1 t/m 9 en met de meester-getallen 11, 22 en 33.
Met uitzondering van de meestergetallen worden alle getallen herleid tot één cijfer.
Voor de nummerologie is de geboortedatum en de volledige geboortenaam belangrijk.
Ieder cijfer heeft zijn eigen betekenis

Niemand krijgt zomaar een naam en wordt toevallig op een bepaalde datum geboren.
De geboortedatum geeft informatie over jouw levensopdracht.
Jouw naam, die eerst wordt herleid tot cijfers, geeft inzicht en helderheid over de mogelijkheden hoe de opdracht in je leven uit te voeren.

Toepasbaarheid
De nummerologie is dagelijks toepasbaar. Wanneer je een belangrijk besluit moet nemen op een bepaalde dag kunnen de getallen je adviseren.
Realiseer je echter wel dat je vanuit vrije wil zelf kunt beslissen of je wel of niet van de aangereikte energie gebruik gaat maken.
Als de trilling van een verandering aanbreekt, moet je wel zelf willen veranderen.

Tijdens een ons gesprek kan ik je vertellen wat je opdracht in het leven is en welke mogelijkheden en beperkingen er aanwezig zijn.

Kadotip: op basis van je geboortenaam en datum een waardevol boekje voor jezelf of voor een ander waarin informatie over je levensopdracht waarmee je inzicht in jezelf verkrijgt.